$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

HTML документи

Питање 1.

Шта чини основу HTML документа?

  Q-24: Изабери одговор:

 • Текстуални фајл, написан на језику HTML.
 • Тачно
 • Програм написан на програмском језику PHP.
 • Нетачно
 • Зависно од намене документа, користи се један од неколико формата.
 • Нетачно
 • Слика у векторском формату, која може да садржи и текст и растерске слике.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта од наведеног су веб прегледачи (браузери)?

  Q-25: Изабери одговорe:

 • Edge
 • Тачно
 • Chrome
 • Тачно
 • Apache
 • Нетачно
 • Bing
 • Нетачно

Питање 3.

Који таг означава наслов (назив) странице, који се види у табу веб прегледача?

Одговор уписати малим словима.

Одговор:

Питање 4.

У оквиру ког елемента се пише елемент title?

Одговор уписати малим словима.

Одговор:

Питање 5.

Где се смешта садржај веб стране, који ће бити приказан у прегледачу?

  Q-26: Изабери одговор:

 • У коментаре
 • Нетачно
 • у елемент br
 • Нетачно
 • у елемент head
 • Нетачно
 • у елемент body
 • Тачно

Питање 6.

Како прегледач зна шта треба да прикаже на веб страни?

  Q-27: Изабери одговор:

 • На основу садржаја HTML елемената
 • Тачно
 • То је наведено у head секцији HTML документа
 • Нетачно
 • Те команде задаје провајдер интернет сервиса
 • Нетачно
 • На основу управљачког програма
 • Нетачно

Питање 7.

Којим редоследом се затварају тагови код уметнутих HTML елемената?

  Q-28: Изабери одговор:

 • Редослед затварања тагова зависи од HTML елемената који су у питању.
 • Нетачно
 • Није битно којим редом се затварају тагови.
 • Нетачно
 • Последњи отворени таг мора бити први затворен.
 • Тачно
 • Први се затвара таг који је први и отворен.
 • Нетачно

Питање 8.

Да ли је HTML осетљив на велика и мала слова?

  Q-29: Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно
 • Зависи од веб прегледача (браузера)
 • Нетачно
 • Зависи од верзије веб прегледача
 • Нетачно

Питање 9.

Која је улога атрибута у HTML елементу?

  Q-30: Изабери одговор:

 • То је кôд за препознавање одговарајућег елемента.
 • Нетачно
 • Указују на то који таг је самозатварајући.
 • Нетачно
 • Додатно описују садржај елемента.
 • Тачно
 • Класификују HTML елементе.
 • Нетачно

Питање 10.

Која је улога коментара у HTML документу?

  Q-31: Изабери одговор:

 • Указује прегледачу како да прикаже веб страну
 • Нетачно
 • Помаже код читања HTML кода, али не утиче на садржај и изглед веб стране
 • Тачно
 • На основу коментара веб сервер шаље одређени садржај кориснику
 • Нетачно
 • Обавезан је у head секцији HTML кода
 • Нетачно