$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

WordPress

Питање 1.

Шта је CMS?

  Q-1: Изабери одговор:

 • Језик који се користи за израду сајтова.
 • Нетачно
 • Окружење намењено за израду сајтова преко корисничког интерфејса (тј. без писања кода)
 • Тачно
 • Онлајн туторијал (приручник) са упутствима за израду сајтова.
 • Нетачно

Питање 2.

Које су мане креирања сајта без употребе CMS система (означити све тачне одговоре)?

  Q-2: Изабери одговорe:

 • Ограничена је слобода при задавању изгледа сајта.
 • Нетачно
 • Захтева познавање веб технологија (пре свега језици за израду веб страна).
 • Тачно
 • Спорије се долази до почетне верзије сајта.
 • Тачно
 • Отежава уношење малих измена на сајту.
 • Нетачно

Питање 3.

Која је разлика између сајтова WordPress.org и WordPress.com?

  Q-3: Изабери одговор:

 • Нема разлике.
 • Нетачно
 • WordPress.org је бесплатан, а WordPress.com се плаћа.
 • Нетачно
 • WordPress.org дистрибуира софтвер WordPress, а WordPress.com хостује сајтове направљене у систему WordPress.
 • Тачно

Питање 4.

Које су предности коришћења WordPress платформе на готовом веб серверу у односу на сопствени веб сервер (означити све тачне одговоре)?

  Q-4: Изабери одговорe:

 • Корисник готовог сервера не мора да инсталира софтверску подршку.
 • Тачно
 • Корисник готовог сервера једноставније приступа изворном коду свој сајта.
 • Нетачно
 • Корисник готовог сервера има на располагању више компоненти (прикључци и виџити) за свој сајт.
 • Нетачно
 • Корисник готовог сервера не мора да води рачуна о ажурирању софтверске подршке.
 • Тачно
 • Кориснику готовог сервера је једноставније да ажурира садржај свог сајта.
 • Нетачно

Питање 5.

Шта је све могуће урадити преко ставки менија „My site” у систему WordPress (означити све тачне одговоре)?

  Q-5: Изабери одговорe:

 • Пратити статистику посета и развоја сајта.
 • Тачно
 • Изабрати неки од плаћених планова, то јест пакета услуга.
 • Тачно
 • Лајковати и коментарисати објаве на сајтовима других особа.
 • Нетачно
 • Инсталирати WordPress прикључке са додатним функционалностима.
 • Тачно

Питање 6.

Шта је Featured Image (истакнута слика)?

Питање 7.

Шта постижемо додељивањем етикете нашој објави на веб блогу?

  Q-7: Изабери одговор:

 • Етикетом потврђујемо да смо се придржавали одређених правила приликом писања објаве.
 • Нетачно
 • Олакшавамо другима проналажење наших објава.
 • Тачно
 • Истичемо разлику између наше објаве и сличних објава на другим веб блоговима.
 • Нетачно
 • Омогућавамо посетиоцима сакупљање етикета, што блог чини занимљивијим.
 • Нетачно

Питање 8.

Шта је Excerpt у систему WordPress?

  Q-8: Изабери одговор:

 • Списак кључних речи из објаве, помоћу којих се објава лакше проналази.
 • Нетачно
 • Део објаве који је навише цитиран од стране посетилаца.
 • Нетачно
 • Скраћена верзија објаве, која ће се појавити испод наслова објаве у листи објава.
 • Тачно
 • Кратка објава, написана са намером да привуче нове посетиоце на наш блог.
 • Нетачно

Питање 9.

Како се у систему WordPress форматира текст који унесемо у објаву или на веб страну?

  Q-9: Изабери одговор:

 • Искључиво визуелним уређивањем (текст се при форматирању одмах види подебљан, увећан и слично).
 • Нетачно
 • Искључиво уношењем текста са HTML ознакама за формат.
 • Нетачно
 • Може се изабрати визуелно уређивање или унос текста заједно са ознакама за формат.
 • Тачно

Питање 10.

Шта треба да урадимо са недовршеним објавама, да бисмо касније могли да наставимо рад на њима?

  Q-10: Изабери одговор:

 • Ништа посебно, јер се и недовршене објаве аутоматски чувају као недовршене.
 • Тачно
 • Треба да их означимо као недовршене, а затим сачувамо кликом на одговарајуће дугме.
 • Нетачно
 • Треба само да их сачувамо без објављивања.
 • Нетачно

Питање 11.

Шта је медијска библиотека?

  Q-11: Изабери одговор:

 • Простор на серверу у који остављамо наш мултимедијални садржај, да бисмо га одатле укључили у странице и објаве на сајту или веб-блогу.
 • Тачно
 • Свака локација на интернету на којој се нуди мултимедијални садржај (најчешће бесплатно).
 • Нетачно
 • Страница са везама ка најзначајнијим јавним медијима.
 • Нетачно

Питање 12.

Како омогућавамо да се видео из објаве појави у листи објава (заједно са скраћеним обликом објаве)?

  Q-12: Изабери одговор:

 • Видео треба ставити на сам почетак објаве.
 • Нетачно
 • За видео треба изабрати опцију појављивања у листи објава или листи веб страна сајта.
 • Нетачно
 • Видео не може да се појави у листи објава.
 • Тачно

Питање 13.

По чему се почетна страна (homepage) разликује од свих осталих страна сајта?

  Q-13: Изабери одговор:

 • То је једина страна која нема родитељску страну.
 • Нетачно
 • Као адресу те стране можемо да користимо адресу сајта.
 • Тачно
 • На њу може директно да се пређе са било које стране тог сајта.
 • Нетачно
 • Други сајтови дају линк само на почетну страну сајта.
 • Нетачно

Питање 14.

На који начин се одређује адреса (URL) дате странице сајта, која има родитељску страну?

  Q-14: Изабери одговор:

 • Надовезивањем косе црте и наставка за ту страну на адресу родитељске стране.
 • Тачно
 • Надовезивањем косе црте и наставка за ту страну на адресу сајта.
 • Нетачно
 • Таква страница нема директну адресу, а до ње можемо да дођемо навигацијом (нпр. од почетне стране).
 • Нетачно
 • За сваку страну сајта се експлицитно задаје њена адреса, и она нема везе са хијерархијом страна на сајту.
 • Нетачно

Питање 15.

Који је једини начин којим је УВЕК могуће доћи до сваке веб стране сајта?

  Q-15: Изабери одговор:

 • Уношењем адресе те стране у траку за адресу у веб прегледачу.
 • Тачно
 • Са почетне стране сајта помоћу главног менија.
 • Нетачно
 • Са почетне стране сајта помоћу стрелица за навигацију.
 • Нетачно
 • Са родитељске стране, кликом на одговарајуће дугме.
 • Нетачно

Питање 16.

У каквој су вези хијерархија ставки менија и хијерархија страница сајта?

  Q-16: Изабери одговор:

 • Свакој страници сајта мора да одговара једна ставка менија, док обрнуто није обавезно.
 • Нетачно
 • Свакој ставки менија мора да одговара једна страница сајта, док обрнуто није обавезно.
 • Нетачно
 • Свакој ставки менија мора да одговара једна страница сајта и обрнуто (свакој страници сајта мора да одговара једна ставка менија).
 • Нетачно
 • Не постоји прописана веза, ставке менија могу, али не морају да одговарају страницама сајта.
 • Тачно

Питање 17.

Чему служе теме у систему WordPress?

  Q-17: Изабери одговор:

 • За дефинисање изгледа и начина приказивања веб страница.
 • Тачно
 • За прецизирање области интересовања, којима се сајт или блог бави.
 • Нетачно
 • За разврставање садржаја веб страна, односно објава.
 • Нетачно

Питање 18.

Шта се задаје избором теме? (означи све тачне одговоре)

  Q-18: Изабери одговорe:

 • Текстуални садржај.
 • Нетачно
 • Фонтови.
 • Тачно
 • Боја текста и позадине.
 • Тачно
 • Положај и изглед менија.
 • Тачно

Питање 19.

Шта од наведеног је тачно за кориснички дефинисане теме WordPress?

  Q-19: Изабери одговорe:

 • Могу да се постављају на готовим серверима WordPress.com.
 • Нетачно
 • Могу да се бесплатно преузму са интернета.
 • Тачно
 • Могу да се прилагођавају у складу са укусом и потребама (ако аутор то дозвољава).
 • Тачно

Питање 20.

Како се прикључак (додатак) додаје сајту у систему WordPress?

  Q-20: Изабери одговор:

 • Инсталирањем.
 • Тачно
 • Уметањем у област прикључака.
 • Нетачно
 • Превлачењем (drag and drop).
 • Нетачно

Питање 21.

Додати виџит се обично види као …

  Q-21: Изабери одговор:

 • нова секција система WordPress.
 • Нетачно
 • икона или дугме на нашој веб страни.
 • Тачно
 • виџит је обично невидљив.
 • Нетачно

Питање 22.

Шта су области виџита?

  Q-22: Изабери одговор:

 • Области на страни у које се могу додавати виџити.
 • Тачно
 • Области на страни које заузимају додати виџити.
 • Нетачно
 • Секција у окружењу WordPress у којој се могу бирати виџити.
 • Нетачно

Питање 23.

По чему се разликују виџити и прикључци (додаци)?

  Q-23: Изабери одговор:

 • Прикључци се појављују на свакој страни а виџити само на почетној.
 • Нетачно
 • Прикључци се плаћају а виџити су бесплатни.
 • Нетачно
 • Прикључци су у суштини програмски додаци, а виџити су додаци садржају стране.
 • Тачно