$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Rang lista

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Na takmičenju iz programiranja je učestovalo N učenika (N > 4). Nakon urađenih zadataka, učenici se rangiraju na osnovu broja osvojenih poena. Prvih 5% učesnika dobija prvu nagradu, narednih 10% drugu, narednih 10% treću nagradu i narednih 10% pohvalu. Broj nagrađenih učenika prvom, drugom, trećom ili pohvalnom nagradom zaokružiti na prvi veći ceo broj ukoliko broj nagrađenih učenika ima decimalni deo. Odrediti koju nagradu je dobio učenik na osnovu pozicije u rang listi.

U jednoj liniji ulazi učitati N i P.

N - broj učesnika.

P - pozicija na rang listi učesnika za kojeg želima da vidimo koju nagradu je osvojio.

U liniji izlaza ispisati broj između 1 i 5 koji predstavlja nagradu koju je učesnik osvojio

1 - prva nagrada

2 - druga nagrada

3 - treća nagrada

4 - pohvala

5 - bez nagrade

N > 4

1 <= P <= N

Ulaz izlaz

Primer 1:

10 4

Primer 2:

45 3

Primer 1:

4

Primer 2:

1

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.