$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Nagradni bodovi

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Firma se sastoji iz dva odeljenja, a u svakom odeljenju radi n zaposlenih. Zarade se određuju na osnovu bodova, a bodovi se dobijaju prema učinku. Kako bi podstakla takmičenje između zaposlenih, uprava je odlučila da nagradi dodatnim bodovima natprosečne zaposlene. Svaki zaposleni sa brojem bodova većim ili jednakim od prosečnog broja bodova u njegovom odseku se nagrađuje jednim dodatnim bodom. Pored toga, svaki zaposleni sa brojem bodova većim ili jednakim od prosečnog broja bodova u celoj firmi se nagrađuje jednim dodatnim bodom. Za računjanje proseka se koriste samo početni bodovi, ne i nagradni. Ako je dat početni broj bodova za sve zaposlene, ispisati konačni broj bodova posle dodavanja nagradnih.

U prvom redu broj zaposlenih u jednom odeljenju n. U sledećih 2n redova ocene zaposlenih, najpre u prvom, zatim u drugom odeljenju.

U 2n redova ispisati konačne ocene zaposlenih u istom redosledu kao na ulazu.

1 ≤ n ≤ 1000. Sve početne ocene su celi brojevi u zatvorenom intervalu između 0 i 10.

Ulaz izlaz

3
5
3
0
2
8
4

7
4
0
2
10
5

Prosek prvog odeljenja je 8/3, tako da zaposleni 1 i 2 (u poretku kao na ulazu) dobijaju dodatni poen.
Prosek drugog odeljenja je 14/3, tako da samo zaposleni 5 dobija dodatni poen.
Prosek cele firme je 22 / 6, tako da zaposleni 1, 5 i 6 dobijaju dodatni poen.
Ukupno, zaposleni 1 i 5 dobijaju dva nagradna poena, zaposleni 2 i 6 samo jedan, a zaposleni 3 i 4 nijedan.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.