$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kredit

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Tokom otplate kredita, svakog meseca se na preostali dug D dodaje k*D na ime kamate (k je mesečna kamatna stopa u procentima). Za dati iznos kredita K, ratu R koja se plaća svakog meseca, i stopu k, ispisati visinu preostalog duga (posle pripisa kamate) za svaki mesec do isplate kredita. Na kraju ispisati koliko meseci je trajala otplata i koliko je ukupno novca plaćeno na ime kredita. Obratiti pažnju na to da uplata u poslednjem mesecu može biti manja od R. 

U istom redu, iznos kredita, kamata u procentima, i iznos mesečne rate, razdvojeni razmacima.

Iznosi duga za sve mesece do otplate kredita, po jedna vrednost u svakom redu.  U sledećem redu, broj meseci koliko je trajala isplata kredita, t.j. broj isplaćenih rata. U sledećem redu ukupna plaćena suma.

Sve ulazne vrednosti su racionalni brojevi sa najviše jednom decimalom. Sve izlazne novčane vrednosti ispisati na jednu decimalu, sa nulom na kraju ako je potrebno. Broj meseci ispisati kao ceo broj. Nije potrebno ispisivati dug na kraju otplate kredita (podrazumeva se da je taj dug nula).

Ulaz izlaz

35000 10 5000

35000.0
33000.0
30800.0
28380.0
25718.0
22789.8
19568.8
16025.7
12128.2
7841.0
3125.2
11
53125.2

Prvog meseca je plaćena rata od 5000, a pripisana kamata od 0.10 * (35000 - 5000) = 3000, tako da je preostali dug posle prvog meseca 33000.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.