Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Škola


Fondacija Petlja snažno podržava uvođenje Informatike i računarstva kao obaveznog predmeta u osnovnim školama, kao i uvođenje nastavne teme Programiranje u program gimnazija. Naš glavni cilj je unapređivanje algoritamske pismenosti u Srbiji, tako da kao jedan od osnovnih prioriteta prepoznajemo jačanje algoritamske pismenosti u opštem obrazovanju. Mislimo da se ovo postiže adekvatnim načinom učenja programiranja u osnovnim i srednjim školama.

Smatramo da za efektivno unapređivanje učenja programiranja, polazna tačka i osnova treba da budu kvalitetni materijali za učenje na koje se dalje naslanjaju i obuke nastavnika, rad u učionici i samostalan rad đaka. U skladu sa tim, jedna od naših glavnih aktivnosti je razvoj besplatnih interaktivnih materijala koji su prilagođeni uzrastu učenika, ali koji su im i korisni i zanimljivi. Osim toga, naši materijali izrađeni su tako da predstavljaju i podršku nastavnicima osnovnih i srednjih škola koji ove materijale mogu koristiti prilikom osmišljavanja i izvođenje nastave.

Na kraju, pozivamo i sve one koji nisu programeri, ali koji su zainteresovani da nauče da programiraju da isprobaju naše materijale i da se ne obeshrabre time što su materijali namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, ubrzo će videti da će pomoću ovih materijala naučiti osnove programiranja i steći dobar temelj za dalje učenje.