$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

CSS - селектори и распоред елемената

Питање 1.

На страни постоје три параграфа, од којих последњи (треба да) има јединствен фонт и боју слова. Који је препоручени начин да се добије такав стил?

  Q-80: Изабери одговор:

 • Последњи параграф сврстати у нову класу.
 • Нетачно
 • Последњем пасусу доделити идентификатор (атрибут id).
 • Тачно
 • Стилизовати последњи параграф интерним CSS-ом у оквиру HTML кода.
 • Нетачно
 • Последњи параграф не треба писати у оквиру елемента p, већ као обичан текст.
 • Нетачно

Питање 2.

На страни постоје 3 елемента различитог садржаја, које треба приказати истим стилом. Који је препоручени начин да се то постигне?

  Q-81: Изабери одговор:

 • Поменуте елементе додати у класу, за коју се дефинише потребан стил.
 • Тачно
 • Поменутим елементима доделити исти идентификатор.
 • Нетачно
 • Поменуте елементе стилизовати заједничким интерним CSS-ом у оквиру HTML кода.
 • Нетачно
 • Сваки елемент стилизовати одвојено у складу са садржајем.
 • Нетачно

Питање 3.

Какав ефекат има следећи CSS кôд?

#biografija {
  font-size: 16px;
}

  Q-82: Изабери одговор:

 • Реч biografija ће бити написана словима величине 16px.
 • Нетачно
 • Текст који у наслову има реч biografija биће написан словима величине 16px.
 • Нетачно
 • Текст у свим елементима који припадају класи biografija (нпр. биографије разних људи) биће написани словима величине 16px.
 • Нетачно
 • Текст у елементу који има идентификатор biografija биће написан словима величине 16px.
 • Тачно

Питање 4.

Који од понуђених треба да буду атрибути елемента, да би његов текст био приказан црвеним словима величине 20px, ако је дефинисан следећи стил?

.crveno{color:red;}
.istaknuto{font-size:20px;}

  Q-83: Изабери одговор:

 • id=".crveno.istaknuto"
 • Нетачно
 • id="crveno" class="istaknuto"
 • Нетачно
 • id="istaknuto" class="crveno"
 • Нетачно
 • class="istaknuto crveno"
 • Тачно

Питање 5.

Од четири h1 наслова, само два имају класу naslov. Шта треба да стоји уместо црте, да би само наслови класе naslov били подвучени?

____________ {text-decoration: underline;}

  Q-84: Изабери одговор:

 • #naslov
 • Нетачно
 • h1 naslov
 • Нетачно
 • h1.naslov
 • Тачно
 • naslov.h1
 • Нетачно

Питање 6.

Какав ефекат има следећи CSS запис?

.paragraf {
  color: blue;
}

  Q-85: Изабери одговор:

 • Сваки текст који се налази између p тагова биће плаве боје.
 • Нетачно
 • Сви p елементи ће имати плаву позадину.
 • Нетачно
 • Сви елементи којима је вредност атрибута id једнака paragraf ће имати текст плаве боје.
 • Нетачно
 • Сви елементи који припадају класи paragraf ће имати текст плаве боје.
 • Тачно

Питање 7.

Која је улога селектора у CSS-у?

  Q-86: Изабери одговор:

 • Означава елементе на које треба применити наведена својства.
 • Тачно
 • Указује на ниво приоритета појединих елемената.
 • Нетачно
 • Дефинише скуп својстава која се могу применити на дати елемент.
 • Нетачно
 • Показује који елементи су линкови.
 • Нетачно

Питање 8.

Шта треба написати да би два параграфа дефинисане ширине по 40% била приказана један поред другог?

  Q-87: Изабери одговор:

 • box-sizing: border-box;
 • Нетачно
 • float: left;
 • Тачно
 • margin: auto;
 • Нетачно
 • display: block;
 • Нетачно

Питање 9.

Сав садржај веб стране налази се у блоку ширине 80%. Које својство тог блока омогућава да садржај буде центриран по ширини екрана?

  Q-88: Изабери одговор:

 • margin: auto;
 • Тачно
 • padding: center;
 • Нетачно
 • overflow: auto;
 • Нетачно
 • background-size: center;
 • Нетачно

Питање 10.

Како се постиже да се у једном блоку слика налази уз леву ивицу, а текст да буде исписан поред слике и да настави да се исписује испод слике?

  Q-89: Изабери одговор:

 • За слику треба дефинисати својство float: left;, а за пасус својство float: right;
 • Нетачно
 • За слику и за пасус треба дефинисати својство float: left;
 • Нетачно
 • Само за слику треба дефинисати својство float: left;
 • Тачно
 • Само за пасус треба дефинисати својство float: right;
 • Нетачно