$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

HTML форматирање, листе и табеле

Питање 1.

Којим таговима треба означити наслове и поднаслове који се приказују у веб страни?

  Q-32: Изабери одговор:

 • h
 • Тачно
 • p
 • Нетачно
 • title
 • Нетачно
 • Не постоји посебан таг за наслове
 • Нетачно

Питање 2.

Која је улога p тага?

  Q-33: Изабери одговор:

 • Омогућава форматирање текста у текст процесору
 • Нетачно
 • Увући ће први ред текста
 • Нетачно
 • Означиће садржај као наслов
 • Нетачно
 • Пребациће садржај у следећи ред и направити размак од претходног садржаја
 • Тачно

Питање 3.

Како ће прегледач приказати следећи HTML кôд?

<b><i> Овај </i> текст </b> је болдован
A: Овај текст је болдован
B: Овај текст је болдован
C: Овај текст је болдован
D: Овај текст је болдован

  Q-34: Изабери одговор:

 • На начин A
 • Нетачно
 • На начин B
 • Нетачно
 • На начин C
 • Тачно
 • На начин D
 • Нетачно

Питање 4.

Који од понуђених HTML кодова се приказује овако:

(x2 - x1)n

кôд A: (x<sup>2</sup> - x<sup>1</sup>)<sub>n</sub>
кôд B: (x<sub>2</sub> - x<sub>1</sub>)<sup>n</sup>
кôд C: (<sub>x2</sub> - <sub>x1</sub>)<sup>n</sup>
кôд D: (x<sub>2</sub> - x<sub>1</sub>)^n
кôд E: (x_2 - x_1)<sup>n</sup>

  Q-35: Изабери одговор:

 • Кôд A
 • Нетачно
 • Кôд B
 • Тачно
 • Кôд C
 • Нетачно
 • Кôд D
 • Нетачно
 • Кôд E
 • Нетачно

Питање 5.

Како ће прегледач приказати следећи HTML кôд?

<p> Наслов </p><h2> Текст </h2>
Начин A:
Начин B:
Начин C:
Начин D:

Наслов

Текст


Наслов

Текст


Наслов

Текст


Наслов

Текст

  Q-36: Изабери одговор:

 • На начин A
 • Нетачно
 • На начин B
 • Тачно
 • На начин C
 • Нетачно
 • На начин D
 • Нетачно

Питање 6.

Који h елемент се користи за приказивање поднаслова најмање величине?

  Q-37: Изабери одговор:

 • h2
 • Нетачно
 • h3
 • Нетачно
 • h4
 • Нетачно
 • h5
 • Нетачно
 • h6
 • Тачно

Питање 7.

Који таг се користи за означавање појединачних елемената листе?

  Q-38: Изабери одговор:

 • ol
 • Нетачно
 • il
 • Нетачно
 • ul
 • Нетачно
 • li
 • Тачно

Питање 8.

Који све елементи могу да садрже елементе li?

  Q-39: Изабери одговорe:

 • il
 • Нетачно
 • ol
 • Тачно
 • ul
 • Тачно
 • al
 • Нетачно

Питање 9.

Који таг се користи за означавање листе, чији су елементи нумерисани бројевима?

  Q-40: Изабери одговор:

 • ol
 • Тачно
 • ul
 • Нетачно
 • number
 • Нетачно
 • sequence
 • Нетачно

Питање 10.

Којим тагом се означава цела табела?

  Q-41: Изабери одговор:

 • td
 • Нетачно
 • title
 • Нетачно
 • ol
 • Нетачно
 • table
 • Тачно

Питање 11.

Којим тагом се означавају поља заглавља табеле?

  Q-42: Изабери одговор:

 • th
 • Тачно
 • td
 • Нетачно
 • tablehead
 • Нетачно
 • label
 • Нетачно

Питање 12.

Где се смештају ћелије табеле?

  Q-43: Изабери одговор:

 • Ћелије табеле могу да се сместе у ред или у колону
 • Нетачно
 • Табела се задаје као матрица са појединачним ћелијама
 • Нетачно
 • Ћелије табеле се смештају у редове
 • Тачно
 • Ћелије табеле се смештају у колоне
 • Нетачно