$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Rat dama

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 10 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Na šahovskoj tabli se nalaze samo dve dame. Ispitati da li se dame međusobno napadaju.

U jednoj liniji ulaza su zadate koordinate obe dame, koordinate su odvojene razmakom.

Koordinate jedne figure su date njenom kolonom i vrstom na šahovskoj tabli. Kolone su određene malim slovima latinice od "a" do "h". Vrste su određene brojevima od 1 do 8. Primeri koordinata: b3, h7, c6.

Dame ne mogu da dele isto polje.

U liniji izlaza ispisati "da" ukoliko se dame napadaju, odnosno "ne" ukoliko se ne napadaju.

Ulaz izlaz

Primer 1:

b3 c3

Primer 2:

e5 f1

Primer 1:

da

Primer 2:

ne

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.