$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Rezervacije

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Napraviti jednostavan sistem koji upravlja rezervacijama fudbalskog terena u toku 24 sata. Sistem treba da podržava dve vrste upita: 

  • "Da li je teren slobodan u periodu od A časova do B časova", gde na izlazu treba ispisati "DA" ili "NE". 
  • "Rezerviši teren u periodu od A časova do B časova", gde na izlazu treba ispisati "U REDU" ako je rezervacija moguća (t.j. ako je teren slobodan u traženo vreme), a "ZAUZETO" ako nije. 

U oba slučaja A i B su celi brojevi u intervalu izmedu 0 i 24, gde je A strogo manje od B (nije potrebno proveravati ispunjenost ovih uslova).

U prvom redu broj upita N. U sledećih N redova po jedan upit u svakom redu. Format upita je slovo P (provera) ili R (rezervacija) posle koga idu dva cela broja koja predstavljaju početak intervala A i kraj intervala B.

U i-tom redu ispisati odgovor na i-ti upit.

A i B su celobrojne vrednosti, 0 ≤ A < B ≤ 24.

Ulaz izlaz

10
R 2 4
P 18 24
P 4 9
P 15 16
P 6 16
R 7 23
R 12 15
R 11 20
R 11 16
R 4 6

U REDU
DA
DA
DA
DA
U REDU
ZAUZETO
ZAUZETO
ZAUZETO
U REDU

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.