$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kamata i štednja

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Banka ima n klijenata od kojih svaki ima tekući i štedni račun. Kamata na tekućem računu je 1%, a na štednom 4% na godišnjem nivou. Kamata se pripisuje jednom godišnje, krajem decembra. Odmah nakon pripisa kamate, 1/10 novca se prebacuje sa svakog tekućeg računa na štedni račun istog vlasnika (usluga automatske štednje). Ako su poznata stanja svih računa na početku godine, ispisati stanja dve godine kasnije (nakon dva pripisa kamate i dva prebacivanja novca).

U prvom redu broj vlasnika n, u slecećih 2n redova početna stanja na računima, najpre svim tekućim, zatim svim štednim (redosled vlasnika je isti, tj. i-ti i (n+i)-ti broj odgovaraju računima istog vlasnika).

Krajnja stanja svih računa u istom redosledu kao na ulazu.

1 ≤ n ≤ 1000. Početna stanja računa su celi brojevi u zatvorenom intervalu između 1 i 1000. Radi jednostavnosti, iznos kamate se zaokružuje naniže, tako da je iznos na računu uvek ceo broj. Takođe, prilikom prenosa stanja, suma novca koja se prenosi se zaokružuje naniže.

Ulaz izlaz

2
110
989
903
777

91
817
998
1033

Date su redom promene za prvog klijenta, slično se računa za drugog.

Prvi klijent

Tekući

Štedni

Na početku

110

903

Posle prve kamate

111

939

Posle prvog prebacivanja

100

950

Posle druge kamate

101

988

Posle drugog prebacivanja

91

998

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.